Onze andere merken

| Inloggen Winkelwagen

Actievoorwaarden

Algemeen

 1. De actievoorwaarden zijn van toepassing op de "WIN een Valentijnsboeket" (verder te noemen: "de Actie") van het label Toptaaten.nl vallend onder Topgeschenken Nederland B.V. (verder te noemen: "de Organisator").
 2. De actie heeft als doel boeket Aimy middel te verloten.
 3. Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van 14 februari 2023 t/m 16 februari 2023.
 4. De prijs kan niet in contanten uitbetaald worden.
 5. De winnaar mag één persoon kiezen naar wie wij boeket Aimy middel opsturen. Topgeschenken Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van de bestelling.
 6. Topgeschenken Nederland B.V. is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Deelname

 1. Deelname aan deze actie is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je een inschrijfformulier hebt ingevuld.
 3. Eenmalige deelname per persoon.
 4. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 5. Deelname is alleen mogelijk voor personen woonachtig in België.
 6. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Topgeschenken Nederland B.V. en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

Trekking

 1. De winnaar van de actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van de actie krijgt persoonlijk bericht middels het opgegeven e-mailadres.
 3. Als een geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
 4. Topgeschenken Nederland B.V. is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Topbloemen.be nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.
 4. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.
 6. De gegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van deze actie zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.